Gast

Optimus Craft

Minetopia Wetboek

Algemene Informatie

Dit wetboek is opgesteld vanuit het Optimus Craft Team en overkoepelt alle regels. Elk conflict met een andere regel of wet beschreven door derden, wordt overtroffen door de door ‘het team’ gestelde regels. Onder ‘het team’ worden degenen verstaan die hier worden beschreven.


De Wetten

  1. Het is verboden te schelden, te vloeken of te beledigen in welke vorm dan ook.
  2. Het gebruik van technieken om wie of wat dan ook te verrijken op niet legitieme wijze wordt afgekeurd.
  3. Het adverteren, overhalen, overtuigen of welke wijze dan ook van of door spelers wordt afgekeurd buiten de Optimus Craft gerelateerde zaken.
  4. Als een inwoner meer dan twee maanden niet in één van de steden of onderdelen daarvan is verschenen, mag zijn/haar vastgoed onteigend worden door de gemeente die in dat gebied bestuurt.
  5. Het vermoorden van willekeurige inwoners wordt niet gedoogd door ‘het team’. Voor verdere expletie kunt u zich wenden tot verwijzing.
  6. Veel objecten (ook wel entities genoemd) op een klein oppervlak in de werelden, steden of onderdelen daarvan wordt afgekeurd.
  7. Wetten, regels en dergelijke kunnen zonder aankondiging gewijzigd, geschrapt of toegevoegd worden. Bij een update aangegeven regels op de site en/of in-game gelden drie maanden na het eerste bericht ervan zonder in dit document te zijn toegevoegd, mits ze na 1 juni 2017 zijn aangegeven. De regels voor die datum vallen onder regel 32.
  8. Alle regels hier beschreven, gelden op alle Optimus Craft gerelateerde (sociale) mediums waarbij zij betrokken is of is geweest.
  9. Donatie-pakketten met hun functies en mogelijkheden kunnen onaangekondigd gewijzigd, geschrapt of aangevuld worden indien ‘het team’ dit nodig acht.
  10. Rechtsspraak wordt gesproken door ‘het team’ onder leiding van een hoofd-rechter, waar ook rechtszaken worden ingediend. De hoofd-rechter is het leidend object naar een officiële rechtszaak met uitspraak. Voor verdere expletie kunt u zich wenden tot verwijzing of weblink.
  11. Elke persoon, object, instantie of dergelijke beschreven in verdere wetten of regels die niet op zichzelf bestaan in de steden, wordt als niet van toepassing beschouwd mits dit niet is weerlegd aan een andere persoon, object, instantie of dergelijke.
  12. Delicten die buiten de werkelijkheid in de steden worden gedaan, kunnen bestraft worden alsof het delict in één van de steden begaan is.
  13. Het uitvoeren of handhaven van deze regels is alleen weggelegd aan ‘het team’ of degene die daarvoor bevoegd zijn gesteld door ‘het team’.
  14. Alle zogeheten ‘niet-roleplay-zaken’ worden behandeld door ‘het team’.
  15. De verantwoordelijkheid van elk ‘account’ ligt bij de eigenaar van het ‘account’. Doch kunnen maatregelen genomen worden tegen het individu die het ‘account’ zou hebben misbruikt.
  16. Het gebruik van alternatieve ‘accounts’ wordt afgekeurd.
  17. Het geven, doneren, krijgen of wat dan ook van geld of goederen/diensten aan anderen, bedrijven, instanties of wat dan ook wordt afgekeurd. Grote aantallen geld, waardevolle goederen/diensten dienen vóór transactie gekeurd te worden bij ‘het team’.
  18. Het misbruik van toegekende permissies door ‘het team’ of gevolmachtigden daarvan wordt afgekeurd.
  19. Het dusdanig moeilijk maken van een individu of groep door een individu of groep naast ‘het team’ of de gevolmachtigden ervan, wordt afgekeurd.
  20. Het delen van informatie die niet legitiem verkregen is op welke wijze dan ook, wordt afgekeurd.
  21. Het misbruik van via donatie verkregen permissies of functies kan resulteren in het verlies van deze permissies/functies of het hele pakket. Het misbruik wordt tevens afgekeurd.
  22. Het misbruik van door ‘het team’ verkregen permissies of functies kan resulteren in het verlies van deze permissies of functies. Het misbruik wordt tevens afgekeurd.
  23. Informatie die verschaft is door ‘het team’ of een direct onderdeel daarvan, kan gewijzigd of geschrapt worden als het gedateerd blijkt of om welke reden dan ook.
  24. Dergelijke instanties door ‘het team’ beheerd of gecreëerd kunnen niet zonder toestemming van ‘het team’ verkocht, verhuurd, opgeheven, overgedragen of op welke manier dan ook, worden.
  25. Elke gebruiker is hoe dan ook inwoner van de wereld. Elke gebruiker, ook wel speler te verstaan die in een stad woont, dient zich aan de regels te houden die door het bestuur worden opgesteld. De gebruiker die zich in een stad bevindt, moet zich aan de regels houden die het bestuur in die stad heeft opgesteld. Als er sprake is van criminaliteit of andere zaken waardoor de gebruiker zich niet aan de regels van dat bestuur hoeft te houden, komt dat te vervallen.
  26. Alle regels die niet of lastig toe te passen zijn op ‘in-game’ activiteiten en dergelijke, worden buiten beschouwing gehouden.
  27. Het verkrijgen van geld of goederen in ruil voor wederdienst op derden, wordt afgekeurd.
  28. Het gebruik van zogeheten ‘anvils’ wordt afgekeurd.
  29. Het dusdanig verstoren van de orde, plezier van grotere groepen mensen of wat dan ook, wordt afgekeurd.
  30. Het overtreden van regels op andere Optimus Craft (sociale) mediums, kan meegenomen worden in strafzaken van ‘het team’ en wordt tevens afgekeurd.
  31. Indien je je in dienst bevindt van een werkgever heb je recht op een loon van minimaal €600,- per dag, indien de plaatselijke gemeente een ander minimumdagloon hoger dan het eerder gestelde loon hanteert, komt deze regel te vervalen.
  32. Indien buiten dit document een regel wordt gesteld die schriftelijk openbaar is, deze ook volgen. Dit alleen volgen als dit door een lid van ‘het team’ is gesteld en niet is ontkracht door een lid van ‘het team’. Indien die regel gedateerd wordt bevonden, komt deze ook te vervallen.
  33. Bij het veranderen van een plot, gebouw, boot of welke vorm dan ook (items uitgesloten) van eigenaar moet altijd een notaris aanwezig zijn die ook als makelaar actief is. Overdrachten die niet in aanwezigheid en registratie van een notaris zijn voldaan, worden als ‘niet gebeurd’ beschouwd. Deze regel komt te vervallen indien de gemeente andere regels aangeeft.
  34. Voor ieder die wil (ver)bouwen in Copperdale gelden de bouweisen en plotregelgeving. Voor meer informatie ga naar link.
  35. Een camera die een realistisch zicht heeft op een ‘container-block’ kan worden teruggespoeld om beelden te bekijken bij een lid van ‘het team’. Als de camera geen realistisch zicht heeft of hij was niet aanwezig, mag er niet worden teruggespoeld.
  36. In het VIP-Resort, of te wel resort gelden de regels aangegeven op link.
  37. In Smilton Valley is een sloopvergunning nodig om een gedeelte van je pand aan te passen of geheel te laten slopen. Voor meer informatie ga naar link.
  38. Zogeheten ‘telecom-permissies’ worden verkocht door ‘het team’ en kunnen, indien de speler ze heeft verkregen via ‘het team’, door verhandeld worden aan andere spelers.
  39. De politie mag alleen mensen fouilleren (/invsee) indien het individu binnen 25 meter afstand is van de agent die het uitvoert.
  40. Evenementen gehouden door ‘het team’ kunnen overal plaatsvinden, ongeacht de jurisdictie van een stad of een onderdeel daarvan.
  41. Indien een gebruiker permanent verbannen is en binnen twee maanden van de ban geen degelijk unban-verzoek doet, wordt na twee maanden het bank account van deze gebruiker gehalveerd. Uitzonderingen zijn schelden, reclame of het misbruik van borden.


Statuut Rechtsspraak

De staff neemt de beslissingen in rechtszaken. Dit omdat staff altijd een onafhankelijk orgaan is en met het grote aantal leden dat zij heeft, zo eerlijk mogelijk recht kan spreken. Je kunt je rechtszaak indienen bij de Hoofd-Rechter (Wie dit is staat in link 2 in lid 10). Hij begeleidt jou en de spelers die betrokken zijn naar de rechtszaak en uiteindelijk het oordeel. Voor allerlei vragen kun je bij hem terecht.


Statuut Willekeurig Vermoorden

Als staff proberen we het plezier van de game voor iedereen te bewaren. Met verscheidende manieren om spelers te vermoorden kan iedereen zo maar vermoord worden. Om te zorgen dat de ‘gewone’ speler niet het doelwit wordt van criminelen, hebben we het verboden gesteld om zo maar een speler om te leggen. Dit kan zijn: “Crimineel 1 loopt naar de bank en ziet Speler 1 staan, en denkt ‘Ha, die zal ik eens vermoorden’, en legt degene zonder reden om.” Dit wordt gezien als spelbederf en wordt dus afgekeurd. Wat natuurlijk wel mag is een rijke zakenman omleggen omdat hij dan net €100.000,- bij zich heeft. Ook is het verboden om mensen of dieren te vermoorden om redenen als ‘Hij schold mij uit’, want dat is weggelegd aan ‘het team’ tevens beschreven in regel 13. Bedenk bij jezelf ook: Zou ik het zelf leuk vinden om zo maar omgelegd te worden zonder reden?
Synoniem ‘Willekeurig vermoorden’: Random Killen

Hot Topics

Throwback

22-10, 21:51

Brent_

Baaack

25-6, 14:41

habenstone