Gast

Optimus Craft

Survival Commands

Algemene Commands

  /join main De standaard chat channel joinen
  /join guest De chat voor gasten joinen
  /rules Belangrijkste serverregels! Een uitgebreid overzicht is hier te vinden.
  /spawn Teleporteren naar de spawn (senaat)
  /warp [NAAM] Teleporteren naar een warp (bijvoorbeeld /warp cs)
  /tpa [SPELER NAAM] Een teleportverzoek versturen naar een speler (Dit kost 1H)
  /sethome [NAAM] Een eigen Home-Warp instellen met de opgegeven naam
  /home [NAAM] Teleporteren naar je home-warp met de opgegeven naam
  /home bed Teleporteren naar het bed waarin je laatst hebt geslapen
  /delhome [NAAM] Je home verwijderen
  /votes Je totaal aantal stemmen opvragen
  /vote Lijst met votesites openen
  /doneer Open het Paypal donatie menu
  /depth De hoogte waar je je bevind opvragen
  /compass Meerdere locatiegegevens
  /getpos Je coordinaten opvragen
  /pe new [BERICHT] Een bericht (b.v. een melding van grief) versturen naar een admin.
  Deze kan direct teleporten naar de betreffende locatie.
  /lvt start Stemming voor dag starten (als het nacht is)
  /lvt start night Stemming voor nacht starten (als het dag is)
  /lvt y Ja stemmen voor de gestarte dag/nacht vote
  /lvt n Tegen de dag/nacht vote stemmen
  /hat Het vastgehouden blok als hoed gebruiken
  /vote yes Voor een stelling stemmen
  /vote no Tegen een stelling stemmen
  /letter [BERICHT] Een brief schrijven met het bericht of reageren op een brief
  /post [SPELER] De vastgehouden brief versturen naar een speler (Kost 0.10H)
  /msg [SPELER] [BERICHT] Een privébericht versturen naar een speler
  /r [BERICHT] Reageren op een binnengekregen privébericht (msg)
  /lock Deur, furnace, kist etc. afschermen
  /unlock Beveiliging van een bepaalde kist, deur etc. uitschakelen
  /cpassword [WACHTWOORD] Afscherming maken die alleen met een wachtwoord toegankelijk is
  /cinfo Informatie over de beveiliging inzien
  /cmodify [SPELER] [SPELER2] ... Een of meerdere spelers toevoegen aan de whitelist voor je afscherming
  /chopper on Hoppers bij gelockte kisten toestaan
  /cpersist Lock/unlock commands automatisch herhalen. Uitzetten met zelfde command.
  /fp protect Itemframe of Painting beveiligen (na klikken)
  /fp remove Beveiliging van itemframe/painting verwijderen
  /delhorse [NAAM] Je paard met de gegeven naam unprivaten
  /addrider [SPELER] Een speler toestaan ook op je paard te rijden
  /delrider [SPELER] Toestemming van een speler intrekken
  /mail read Checken op nieuwe mail
  /mail clear Berichten in inbox verwijderen
  /spleef join Meedoen met een potje spleef
  /spleef vote Stemmen voor de start: het potje begint als 70% van de spelers klaar staat.
  /spleef leave De arena of het potje verlaten
  /spleef spectate spleef Een potje spleef bekijken als publiek
  /spleef stats Je persoonlijke spleef statistieken inzien
  /spleef stats top De toplijst van spleef-spelers inzien
  /tnt join De TNT Run arena joinen
  /tnt leave TNT Run verlaten

Financiële Commands

  /balance /bal /money Inzien hoeveel geld je hebt. Iedereen begint met 50H
  /pay [SPELER] [BEDRAG] Iemand geld betalen
  /bid [BEDRAG] Bieden op een openstaande veiling
  /auc info Meer informatie over de veiling
  /csn history Verkoopgeschiedenis van je shops bekijken

Basis VIP Commands

  /mail send [SPELER] [BERICHT] Ingame mail sturen naar een speler
  /back Teruggaan naar je vorige locatie (voor teleport of dood)
  /fly Vliegen aanzetten in survival
  /workbench De Virtuele Crafting Table openen, waar je ook bent
  /clearinventory Je gehele inventory in een keer legen
  /balancetop Overzicht van het vermogen van alle spelers

Diamond & Emerald VIP

  /speed [AANTAL] Je vlieg- of loopsnelheid een aantal keer vermenigvuldigen
  /afk Je status op AFK zetten
  /itemdb Uitgebreide informatie over het vastgehouden object inzien
  /near Alle spelers in je buurt weergeven
  /me [STATUS] Eigen status weergeven in de chat
  /recipe [VOORWERP] Opzoeken hoe je een voorwerp maakt
  /enderchest Draagbare Enderchest openen
  /book Gesloten boek heropenen en bewerken
  /world [WERELDNAAM] Teleporteren naar een andere wereld zonder de portals te hoeven gebruiken

Emerald VIP Only

  /ptime [TIJD] Je persoonlijke ingame-tijd instellen. Tijd in day/night/21:39 enz.
  /ptime reset Je persoonlijke tijd weer synchroniseren met de server
  /mcrank [SPELER] Rankings van een andere speler bekijken
  /bal [SPELER] Hoeveelheid geld van een andere speler inzien
  /tpahere [SPELER] Een tpaverzoek indienen voor een andere speler
  /top Teleporteren naar het bovenste blok waar jij je onder bevindt
  /feed Je hongerbalk opvullen
  /tppos [X] [Y] [Z] Teleporteren naar specifieke coordinaten
  /jump Teleporteren naar waar je kijkt
  /invsee [SPELER] Inventory van andere speler bekijken
  /d Alle mogelijke mobs tonen waar je in kunt veranderen
  /d [MOB] Jezelf veranderen in de gekozen mob of voorwerp
  /u Vermomming resetten
  /ascend Een verdieping omhoog gaan vanaf huidige positie
  /descend Een verdieping omlaag gaan
  /heal Jezelf helen
  /tree [SOORT] De boomspawn-functie binden aan het huidige voorwerp in je inventory
  /none Tree-functie uitzetten op huidig voorwerp

Kijk voor uitgebreide VIP commands op de donatie pagina

Hot Topics

Throwback

22-10, 21:51

Brent_

Baaack

25-6, 14:41

habenstone